بارش برف در «ارومیه»

بارش چشمگیر برف در پانزدهمین روز از فصل زمستان، ارومیه و برخی دیگر از شهرستان های جنوبی آذربایجان غربی را سفیدپوش و ساکنانش را غافلگیر کرد. این بارش خوشحالی مردم و به ویژه کشاورزان را به دنبال داشته است. علاوه بر ارومیه که شاهد بارش برف بوده، شهرستان های جنوبی استان نیز برفی است.

بارش برف در «ارومیه»