تشکیلات خودگردان: کشتار «النصیرات» در ادامه نسل‌کُشی ملت فلسطین صورت گرفته است

سخنگوی رسمی تشکیلات خودگردان فلسطین جنایت جدید رژیم صهیونیستی در اردوگاه النصیرات را ادامه نسل‌کُشی ملت فلسطین توسط رژیم صهیونیستی دانست.

تشکیلات خودگردان: کشتار «النصیرات» در ادامه نسل‌کُشی ملت فلسطین صورت گرفته است