حضور کودکان و نوجوانان یزدی در مجالس عزای سالار شهیدان

کودکان و نوجوانان یزدی با همراهی خانواده های خود در مراسم سوگواری شب ششم محرم الحرام شرکت کردند.

حضور کودکان و نوجوانان یزدی در مجالس عزای سالار شهیدان