ضرورت نصب ایستگاه‌های پایش آلودگی هوا در مازندران

مدیرکل هواشناسی مازندران بر لزوم نصب ایستگاه‌های پایش آلودگی هوا در استان تاکید کرد و گفت: باتوجه به شرایط استان هنوز نمی‌توانیم وضعیت استان را رصد کنیم که لزوم نصب ایستگاه‌های پایش آلودگی هوا ضروری است.

ضرورت نصب ایستگاه‌های پایش آلودگی هوا در مازندران

سیدمحمدرضا رضوی مدیرکل هواشناسی مازندران درباره نگرانی از آلودگی باتوجه به وارونگی هوا در این فصل از سال در گفت‌وگو با خبرنگار سکانس در مازندران، اظهار کرد: استان مازندران تبدیل به استان آلوده شده است. وی افزود: شاید برخی از استان‌ها یک شهر آلوده باشد ولی در مورد مازندران باید گفت کل استان آلوده است. مدیرکل هواشناسی مازندران با اشاره به نگرانی از آلودگی هوا باتوجه به سوخت مازوت، تصریح کرد: نگرانی ما تنها در بحث سوخت مازوت نیست بلکه آتش زدن ضایعات کشاورزی، تردد بالای خودروها، آتش زدن کاه و کلش و کوره‌های تبدیل زغال سنتی جز نگرانی‌ها است. رضوی با تاکید بر اینکه نصب ایستگاه‌های هواشناسی مورد تاکید است، خاطرنشان کرد: باتوجه به شرایط استان هنوز نمی‌توانیم وضعیت استان را رصد کنیم که لزوم نصب ایستگاه‌های پایش آلودگی هوا ضروری است. پایان پیام/۸۶۰۳۴/غ