طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد

نمایندگان مردم در مجلس، طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را جهت تامین نظر شورای نگهبان، اصلاح کردند.

طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد

به گزارش خبرنگار سیاسی سکانس، در نشست علنی صبح امروز چهارشنبه 14 دی مجلس شورای اسلامی،‌ نمایندگان ملت، طرح اصلاح مواد (180) و (182) از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را جهت تامین نظر شورای نگهبان، اصلاح کردند. این طرح در جلسات گذشته نیز به صحن آمد و از آنجا که نیاز به دو سوم آرای نمایندگان را داشت، جهت اصلاح به کمیسیون آیین نامه داخلی ارجاع شده بود. به گزارش فارس،در ماده واحده این طرح آمده است: ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود و شماره تبصره‌های فعلی آن به (4)، (5) و (6) تغییر می‌یابد و سه‌تبصره به عنوان تبصره‌های (1)، (2) و (3) به ماده مزبور و ماده (180) قانون، الحاق می‌شود: ماده 182- دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش به‌ترتیب زیر به مجلس تقدیم کند: الف- ماده‌واحده مشتمل بر: 1- احکام موردنیاز برای اجرای بودجه کل کشور 2- سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها ازجمله: مالیات و حقوق و عوارض گمرکی، درآمد ناشی از فروش کالا، خدمات و حقوق مالکانه، منابع حاصل از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و گازی، منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه و اموال دولت و واگذاری اوراق مالی اسلامی 3- ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت 4- فروض برآورد منابع و مصارف بودجه دولت موظف است این بخش را حداکثر تا اول آبان‌ هر سال به مجلس تقدیم کند. فقط احکامی قابل درج در ماده‌واحده است، که اثر مستقیم بر منابع یا مصارف بودجه دارد، یا برای تأمین مالی بخشی از وظایف قانونی دولت از جمله گسترش سرمایه‌گذاری، حمایت از اشتغال و ازدواج، ترویج فرزندآوری و تأمین مسکن نیازمندان از محلهایی غیر از بودجه عمومی دولت، در نظر گرفته شده‌باشد. هیأت‌رئیسه موظف است پس از وصول این بخش، بلافاصله آن را برای اطلاع نمایندگان در «سامانه قانونگذاری و نظارت مجلس»، بارگذاری و به کمیسیون تلفیق و سایر کمیسیون‌ها ارجاع نماید. کمیسیون تلفیق موظف است ظرف پنج‌روز گزارش خود را در مورد رد یا تأیید کلیات ماده‌واحده به هیأت‌رئیسه مجلس ارسال کند. رسیدگی به کلیات ماده‌واحده در صحن مجلس مطابق بند «ج» ماده (108) این قانون انجام می‌شود. در جلسه رسیدگی به کلیات، بعد از گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد کلیات به مدت ده‌دقیقه استماع می‌شود. چنانچه در این مرحله، کلیات ماده‌واحده به‌تصویب مجلس نرسد، دولت موظف است ظرف هفت‌روز، ماده‌واحده را با اصلاحات، مجدداً به مجلس تقدیم کند. در این صورت کمیسیون تلفیق دو روز فرصت دارد تا گزارش جدید رسیدگی به کلیات را به مجلس گزارش نماید. در صورتی که کلیات ماده‌واحده به‌تصویب مجلس برسد، به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود. نمایندگان از زمان تصویب کلیات، پنج روز فرصت دارند پیشنهادهای خود را در سامانه ثبت نمایند. پس از آن هر کمیسیون‌ موظف است ضمن اطلاع‌رسانی به نمایندگان پیشنهاد‌‌دهنده حداکثر ظرف پنج روز(بدون احتساب تعطیلات رسمی) به پیشنهادهای نمایندگان رسیدگی و گزارش کمیسیون مربوط را به کمیسیون تلفیق ارسال کند. کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف ده روز (بدون احتساب تعطیلات رسمی) به پیشنهادهای واصله از کمیسیون‌ها رسیدگی و گزارش آن را، در سامانه بارگذاری نماید. پس از بارگذاری گزارش کمیسیون تلفیق، کمیسیون‌ها و نمایندگان می‌توانند ظرف سه روز پیشنهادهای خود را در مورد گزارش کمیسیون تلفیق ثبت کنند. در زمان مطرح‌شدن گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنی، ابتداء پیشنهادهای کمیسیون‌ها و سپس پیشنهادهای نمایندگان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در مورد آن رأی‌گیری می‌شود. همچنین در کمیسیون تلفیق و در صحن، ابتداء به پیشنهادهای مربوط به منابع و سپس به سایر پیشنهادها رسیدگی می‌شود. مهلت مجلس برای رسیدگی به بخش اول، از زمان وصول حداکثر دو‌ماه است. پس از اتمام رسیدگی بخش اول لایحه بودجه، مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال و پس از تأیید آن شورا به دولت ابلاغ می شود. ب- جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه: دولت موظف است حداکثر ده‌روز از زمان ابلاغ قانون بخش اول بودجه، با رعایت احکام و سقفهای مصوب موضوع بند «الف» این ماده، جداول تفصیلی بودجه را به همراه نسخه الکترونیکی دارای قابلیت خوانش رایانه‌ای به‌گونه‌ای که ارقام تشکیل‌دهنده و محاسبات مربوط به هر ردیف قابل مشاهده و پیگیری باشد، به مجلس ارسال کند. سنجه‌های ارزیابی برنامه‌های وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای اصلی که فهرست آن توسط دولت احصاء و به تصویب هیأت وزیران می رسد و در لایحه بودجه نیز ذکر می شود، باید ضمیمه جداول تفصیلی باشد. هیأت‌رئیسه موظف است بلافاصله پس از وصول این بخش، آن را برای اطلاع نمایندگان در سامانه، بارگذاری و بخشهای مربوط به هر کمیسیون را ارجاع نماید. نمایندگان پنج‌روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را در رابطه با جداول در سامانه ثبت کنند. پیشنهادهای نمایندگان در کمیسیون‌ها، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس با اولویت رسیدگی به جداول مربوط به منابع بودجه عمومی دولت و منابع و مصارف وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای سیاستگذار، به‌تفکیک برنامه‌های عملیاتی آنها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این بخش منحصراً مشتمل بر ارقام و اعداد جداول است و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوبه بخش اول باشد. ترتیب و زمان‌بندی رسیدگی به پیشنهادهای نمایندگان در کمیسیون‌ها، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس، مشابه ترتیب و زمان‌بندی مذکور در بند «الف» این ماده است. چنانچه در هنگام رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره جزئیات ماده واحده یا جداول تفصیلی بودجه، مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن مجلس رأی نیاورد، کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف سه روز(بدون احتساب تعطیلات رسمی) گزارش جدید خود را به مجلس ارائه کند. در این مرحله نمایندگان یک روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را در مورد تغییرات کمیسیون تلفیق ثبت نمایند. پس از ایراد شورای نگهبان، تبصره 1 این طرح به شرح ذیل اصلاح شد:  تبصره ۱-لایحه بودجه کل کشور و نیز گزارش کمیسیون تلفیق  منحصرا شامل مفادی جهت تبیین و تعیین درآمدها و هزینه های کشور در سال مورد رسیدگی است رسیدگی به بودجه در جلسات رسمی کمیسیونها و مجلس منحصرا مبتنی بر درآمدها و هزینه های کشور درسال مورد رسیدگی بوده و نمیتوان به قانونگذاری جدید یا اصلاح قوانین پرداخت. پایان پیام/