ماه: اکتبر 2023

سرپرست معاونت بازرگانی و توسعه تجارت صمت چهارمحال و بختیاری گفت: اصناف غیرمرتبط باید از عرضه قهوه آماده خودداری کنند، در غیر این‌ صورت به عنوان تخلف و نداشتن پروانه کسب مرتبط جریمه و پلمب می‌شوند.

این روزها غیرت دینی امت اسلامی به جوش آمده و همه چشم انتظار هستند که به یاری مردم مظلوم غزه بشتابند، حال در ایران اسلامی نیز بیش از چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر برای اعزام به غزه اعلام آمادگی کرده‌اند.