دسته: استانها

با تشکیل هیأت امنای بازار اصفهان برای نخستین بار، بازاریان این شهر برای حل و فصل مشکلات محل کسب و کار خود به صورت مشارکتی تصمیم‌گیری می‌کنند، تصمیماتی که می‌تواند منجر به حل و فصل مشکلات چندین ساله بازار بزرگ اصفهان شود.

دبیر سومین دوره جشنواره ابوذر در استان یزد با معرفی اعضای هیأت داوران این رویداد رسانه‌ای، گفت:‌ 330 اثر به دبیرخانه این دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر در استان یزد ارسال شده که بعد از جمع بندی اولیه تحویل کمیته داوران خواهد شد.

آیت الله جوادی آملی درباره اهمیت توجه به فضای مجازی گفت: این فضا، فضای حقیقی است و نه فضای مجازی! در فضایی که اندیشه ردّ و بدل می‌شود، در فضایی که شما می توانید خواسته‌های خود را مطرح کنید و خواسته‌های دیگران را پاسخ دهید،…