دسته: جامعه

روز دانش‌آموز امسال برای همه دانش‌آموز روز متفاوتی است. به گفته مصباح، دانش‌آموز کلاس پنجمی، باید مظلومیت مردم غزه را نشان دهیم، همه باید بدانند چقدر کودکان غزه مظلومند؛ نباید بگذاریم، رژیم صهیونیستی مظلوم ‌نمایی کند.