دسته: دیگر رسانه ها

آیت‌الله میرزا حبیب مجتهد خراسانی، فقیه، عارف، ادیب و عالم سیاسی نامدار مشهد در دوره معاصر نقش مهمی در تقابل با تندروی‌ها و ممانعت از فعالیت جریان نفوذ در میان حرکت‌های مردمی خراسان دوره مشروطه داشت و به همین دلیل، او را در سال 1288…

عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون در ادبیاتی مغالطه‌آمیز گفت: سردار سلیمانی به طور جدی پایبند به اصل عدم ورود نظامی‌ها به عرصه سیاست بود اما عده‌ای از هم‌ لباسان سردار راه او را فراموش کرده‌اند و فقط به فکر خودی و غیرخودی ‌سازی هستند.