دسته: سیاسی

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: استخدام باید متناسب با نیاز دستگاه انجام شود، اگر ما جایی نیازی به جذب داشتیم باید این کار را انجام بدیم وگرنه باید جلوی آن را بگیریم.

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: هر دشمنی که در هر جایی وجود داشته باشد، اگر قصد تعرض به منافع ملی و تمامیت ارضی ما را داشته باشد باید بداند که قطعاً جواب پشیمان کننده‌ای به او خواهیم داد.