ماه: فوریه 2023

یکی از قابلیت‌های خراسان جنوبی در کنار توانمندی‌های مختلف، بهره مندی از انرژی های پاک و ارزانی چون آفتاب و باد است که اگر از این انرژی‌ها به درستی بهره‌گیری شود، می‌تواند این استان را علاوه بر تبدیل کردن به قطب تولید این انرژی‌ها، در…