ماه: نوامبر 2023

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: افراد زیادی هستند که از بیماری فشار خون و دیابت خود خبر ندارند؛ وقتی این دو بیماری به موقع شناسایی نشود به کلیه‌ها، قلب و اندام‌های حیاتی بدن آسیب می‌رساند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجا‌غربی گفت: تاکنون اراضی مورد نیاز برای ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی تامین شده است که سهمیه استان از ساخت مسکن در طرح نهضت ملی احداث ۲۰۳ هزار واحد مسکونی است.